Tên / Số / ký hiệu : EMDP Quang Tri
Về việc / trích yếu

The project development objective (PDO) of ‘Vietnam: Improved Land Governance and Database’ Project (VILG) is to improve the efficiency and transparency in land administration services in the selected provinces in Vietnam. The PDO will be achieved through the development and implementation of the national Multi-Purpose Land Information System (MPLIS), a unified system of Land Registration Offices (LROs) and a system for the monitoring and evaluation of land use and management, both at national and sub-national levels.

Ngày 04/07/2019
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính - đấu thầu
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 537 | Đã tải: 11