Tên / Số / ký hiệu : Đồng Nai: 733/QĐ-STNMT ngày 07/5/2019
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL525779 cấp ngày 10/12/2012

Ngày 21/06/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 282 | Đã tải: 15