Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 733/QĐ-STNMT tỉnh Đồng Nai
Về việc / trích yếu

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL525779 cấp ngày 10/12/2012

Ngày 20/06/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 44 | Đã tải: 15