Tên / Số / ký hiệu : Lâm Đồng: 150/TB-STNMT
Về việc / trích yếu

V/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận bị thất lạc

Ngày 04/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Huỳnh Ngọc Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 44 | Đã tải: 1