Tên / Số / ký hiệu : Bình Định: 1414/TB-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc

Ngày 04/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Hiến
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 161 | Đã tải: 2