Tên / Số / ký hiệu : Quyết đinh 33/QĐ-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Quản lý đất đai

Ngày 19/02/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt TCT Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 416 | Đã tải: 23