Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: 1481/TB-STNMT-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v thu hồi giấy chứng nhận số 10113111568 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh tại Khu tập thể Sư đoàn 361, tổ 42 ( nay là tổ 36) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ngày 30/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Lê Thanh Nam
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 152 | Đã tải: 9