Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 477/QĐ-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Ngày 28/12/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 456 | Đã tải: 36