Tên / Số / ký hiệu : Tiền Giang:248/BC-VPĐKDĐ
Về việc / trích yếu

V/v danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất bị hủy

Ngày 22/02/2019
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 515 | Đã tải: 36