Tên / Số / ký hiệu : Hải Phòng: 83/TB-VPĐK -CNLC
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 28/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phạm Thị Tuyết
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 57 | Đã tải: 4