Tên / Số / ký hiệu : Bình Dương: 819/STNMT-VPĐKCG
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận của công ty TNHH Kim Đại Dương

Ngày 21/02/2019
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 490 | Đã tải: 24
Nội dung chi tiết