Tên / Số / ký hiệu : Sơn La: 272/BC-UBND ngày 18/5/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 17/05/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 266 | Đã tải: 9