Tên / Số / ký hiệu : Nam Định: 495/VPĐK- ĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Vụ Bản Bắc Nam Định

Ngày 03/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Thế Minh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 59 | Đã tải: 3