Tên / Số / ký hiệu : Khánh Hòa: 101/BC-UBND ngày 29/5/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 28/05/2018
Loại văn bản Sắc lệnh
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 264 | Đã tải: 13