Tên / Số / ký hiệu : Hải Phòng: 129/BC-UBND ngày 29/5/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 28/05/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 313 | Đã tải: 30