Tên / Số / ký hiệu : Hà Tĩnh: 137/BC-UBND ngày 13/4/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 12/04/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 207 | Đã tải: 5