Tên / Số / ký hiệu : Tiền Giang: 5553/BC-VPĐKĐ Đ
Về việc / trích yếu

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ- CP của Chính Phủ

Ngày 17/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Văn Đình Tứ
Cơ quan / đơn vị ban hành UBNN tỉnh Tiền Giang
Tải về máy Đã xem : 153 | Đã tải: 8