Tên / Số / ký hiệu : Kon Tum: 321/QĐ-STNMT và 1085/TB-VPĐKĐ Đ
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 17/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phạm Đức Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 89 | Đã tải: 5