Tên / Số / ký hiệu : Đăk Lăk:326,328, 325, 321,319, 347,342,330, 332, .....331/TB-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngày 17/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 115 | Đã tải: 12