Tên / Số / ký hiệu : Đăk Lăk: 114/TB-STNMT
Về việc / trích yếu

V/v 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không còn giá trị pháp lý

Ngày 13/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Bùi Thanh Lam
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 122 | Đã tải: 4