Tên / Số / ký hiệu : Cà Mau: 154/BC-UBND ngày 14/7/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 13/07/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 506 | Đã tải: 49