Tên / Số / ký hiệu : Lào Cai: 551/TB-VPĐK
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Toàn

Ngày 06/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phạm Văn Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1520 | Đã tải: 9