Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: Danh sách số Seri GCN bị hủy ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-STNMT
Về việc / trích yếu

Danh sách số Seri GCN bị hủy ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-STNMT

Ngày 04/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1538 | Đã tải: 13