Tên / Số / ký hiệu : Bắc Kạn: 121/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả thống kê kiểm kê đát đai năm 2017

Ngày 29/03/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 191 | Đã tải: 6