Tên / Số / ký hiệu : 2777/STNMT-VPĐK
Về việc / trích yếu

V/v thông báo thất lạc phôi giấy chứng nhận

Ngày 03/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phan Nhân Duy
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1520 | Đã tải: 9