Tên / Số / ký hiệu : 1339/CNVPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v cung cấp danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy

Ngày 30/08/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Hồ Trí Quý
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tải về máy Đã xem : 1568 | Đã tải: 9