Tên / Số / ký hiệu : 985/TB-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Tòa giám mục Kon Tum

Ngày 30/08/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Trần Thị Đào
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1571 | Đã tải: 8