Tên / Số / ký hiệu : 300/QĐ-STNMT
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 29/08/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phạm Đức Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Ủy Ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Tải về máy Đã xem : 1569 | Đã tải: 8