Tên / Số / ký hiệu : 1263/QĐ-STNMT-VPĐKĐ Đ
Về việc / trích yếu

V/v thực hiện tiêu hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận của Văn Phòng đăng ký đất đai Hà Nội

Ngày 29/08/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Nghĩa
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 1587 | Đã tải: 14