Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 2499/QĐ-BTNMT ngày 08/8/2018
Về việc / trích yếu

Ban hành quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ngày 15/08/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1665 | Đã tải: 28