Tên / Số / ký hiệu : Hồ Chí Minh: 11473/STNMT-VPĐK
Về việc / trích yếu

V/v không sử dụng phôi giấy bị thất lạc

Ngày 29/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Trần Văn Thạch
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 576 | Đã tải: 39