Tên / Số / ký hiệu : Đăk Lắk: 27/,28/TB-TNMT
Về việc / trích yếu

V/v hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND huyện CƯM'GAR cấp

Ngày 03/12/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Trần Tuấn Ngọc
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 652 | Đã tải: 33