Tên / Số / ký hiệu : Quyết định số 02/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai.

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 562 | Đã tải: 65