Tên / Số / ký hiệu : Thông tư 73/2017/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Moi trường

Ngày 26/06/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 720 | Đã tải: 75