Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 3281/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2017

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 689 | Đã tải: 136