Tên / Số / ký hiệu : Quyết định số 828/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái,thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 693 | Đã tải: 105