Tên / Số / ký hiệu : Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017
Về việc / trích yếu

Thông tư quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 824 | Đã tải: 104