Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết 19-2018/NQ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và những năm tiếp theo

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 433 | Đã tải: 8