Tên / Số / ký hiệu : 02/CtrPH-BTNMT-TLĐLĐVN
Về việc / trích yếu

Chương trình phối hợp giữa Bộ TNMT và tổng LĐLĐVN góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vàxây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Điều lệ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 746 | Đã tải: 15