Tên / Số / ký hiệu : UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 776 | Đã tải: 22