Tên / Số / ký hiệu : Đồng Tháp:64/TB-STNMT
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 24/06/2018
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 536 | Đã tải: 30