Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo:THÔNG TƯ 28
Về việc / trích yếu

Sửa đổi, bổ sung Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày 09/05/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1281 | Đã tải: 321