Tên / Số / ký hiệu : Hải Dương: 340/STNMT-TTr ngày 05/3/2018
Về việc / trích yếu

Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Ngày 08/04/2018
Loại văn bản Thanh tra, kiểm tra
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 573 | Đã tải: 32