Tên / Số / ký hiệu : Ninh Thuận:5602/TB-STNMT ngày 26/12/20176
Về việc / trích yếu

Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Ngày 08/04/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 585 | Đã tải: 20