Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018
Về việc / trích yếu

Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 27/03/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 283 | Đã tải: 5