Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2018
Về việc / trích yếu

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 03/01/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 1306 | Đã tải: 250