Tên / Số / ký hiệu : Ninh Thuận: 5600/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017
Về việc / trích yếu

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Minh Ái tại dự án xây dựng kho lạnh và chế biến hải sản

Ngày 08/01/2018
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2751 | Đã tải: 24