Tên / Số / ký hiệu : Bình Thuận: 5662/TB-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc chậm tiến độ sử dụng đất Giai đoạn III (Khu C) Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa của công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận

Ngày 11/01/2018
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Tỉnh Bình Thuận
Tải về máy Đã xem : 1270 | Đã tải: 9