Tên / Số / ký hiệu : Kết quả thống kê kiểm kê đất đai năm 2016
Về việc / trích yếu

KQTKKK2016

Ngày 21/12/2017
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Cục Đăng ký Thống kê
Tải về máy Đã xem : 3930 | Đã tải: 397
Nội dung chi tiết
Kết quả thống kê kiểm kê đất đai năm 2016