Tên / Số / ký hiệu : 26/2017/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/09/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 397 | Đã tải: 14