Tên / Số / ký hiệu : Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017
Về việc / trích yếu

Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Ngày 05/10/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 700 | Đã tải: 20
Nội dung chi tiết
công bố danh sách người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở tại việt nam