Tên / Số / ký hiệu : Ninh Thuận: 4226/TB-STNMT ngày 02/10/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đối với giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dường Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Hải Sơn

Ngày 01/10/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 683 | Đã tải: 5
Nội dung chi tiết
Thông báo chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đối với giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dường Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Hải Sơn